Dědické právo z pohledu současné právní úpravy a změny v novém občanského zákoníku

Název práce: Dědické právo z pohledu současné právní úpravy a změny v novém občanského zákoníku
Autor(ka) práce: Mitáčková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žák, Květoslav
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou dědického práva. Jejím hlavním cílem je srovnání právní úpravy dědického práva v současném občanského zákoníku a v zákoně č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, následně analyzování změn a v závěru jejich zhodnocení. Ke splnění cíle se práce nejprve koncentruje na jednotlivé právní úpravy dědického práva v obou kodexech. Poté dochází k jejich komparaci a analýze změn, přičemž se práce snaží odpovědět na otázku, proč byla tato oblast práva změněna, zda budou tyto změny pro občany přínosné, jaké jsou její nedostatky a možnosti nápravy.
Klíčová slova: nový občanský zákoník; závěť; zůstavitel; komparace; dědic; dědictví
Název práce: Inheritance law from the view of current legal form and the changes of this legal form in the new Civil Code
Autor(ka) práce: Mitáčková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žák, Květoslav
Oponenti práce: Spirit, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the problems of inheritance law. The main goal is the comparison of its legal form in the current Civil Code and in the new Civil Code, followed by the analyzing and the evaluating of the changes. The thesis concentrates on both legal forms of inheritance law to fulfil this goal. These legal forms are compared after and the changes are analyzed to answer the question, whether these changes are beneficial for citizens, why this part of law was changed and what its deficiency and correction is.
Klíčová slova: comparison; testament; inheritance; heritor; testator; new Civil Code

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34896/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: