Obchodování s emisními povolenkami

Název práce: Obchodování s emisními povolenkami
Autor(ka) práce: Chludilová, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se týká systému emisního obchodování z pohledu státní správy i z pohledu provozovatelů zařízení. Měla by čtenáři poskytnout komplexní pohled na činnosti státu i provozovatelů zařízení v systému mezinárodního obchodování s emisemi. V závěru práce se budu zabývat otázkou vypuštění ?malých? provozovatelů zařízení ze systému EU ETS.
Klíčová slova: státní správa; provozovatel zařízení; povolenka; emise
Název práce: Emission Trading Scheme
Autor(ka) práce: Chludilová, Jitka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Geuss, Erik
Oponenti práce: Branžovský, Antonín
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 7. 2006
Datum podání práce: 28. 7. 2006
Datum obhajoby: 19. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3318/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: