Mapové aplikace

Název práce: Mapové aplikace
Autor(ka) práce: Biskupová, Magdaléna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pokorný, Pavel
Oponenti práce: Vlnas, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je ukázat možnosti mapových technologií se zaměřením na produkty společností Google a Microsoft. Popíše možnosti mobilních zařízení a geolokačních služeb, 3D technologií a případně různých speciálních služeb.
Klíčová slova: Google Maps; mapové servery; mapové aplikace; geolokační služby; speciální mapové služby; Bing Maps; mobilní aplikace; 3D technologie
Název práce: Mapping Applications
Autor(ka) práce: Biskupová, Magdaléna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pokorný, Pavel
Oponenti práce: Vlnas, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to show the possibilities of map technologies with focus on products of Google and Microsoft. The thesis describes possibilities of mobile devices and location-based services, 3D technologies and various special services.
Klíčová slova: location-based services; special mapping services; Google Maps; Bing Maps; map servers; mobile applications; 3D technologies; mapping applications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu informací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2011
Datum podání práce: 20. 4. 2012
Datum obhajoby: 8. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36651/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: