Konflikt v Jugoslávii a světoví političtí hráči

Název práce: Konflikt v Jugoslávii a světoví političtí hráči
Autor(ka) práce: Bidlová, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Prorok, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje ozbrojené konflikty, které proběhly v 90. letech 20. století v souvislosti s rozpadem bývalé Jugoslávie v Chorvatsku, v Bosně a Hercegovině a v Kosovu. Autorka se zaměřuje na otázku, jak se světoví političtí hráči postavili k těmto konfliktům a jak se v nich angažovali, a to před jejich vypuknutím, v průběhu, při ukončení i při následném mírovém uspořádání. Cílem práce je prokázat, že obrovská brutalita analyzovaných konfliktů byla do značné míry umožněna váhavým a nejednotným postojem světových politických hráčů.
Klíčová slova: konflikt; Kosovo; Chorvatsko; Bosna a Hercegovina; Jugoslávie
Název práce: The conflict in Yugoslavia and the world political figures
Autor(ka) práce: Bidlová, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lisa, Aleš
Oponenti práce: Prorok, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis analyzes the armed conflicts in the 90s of 20th century in relation to splitting up Yugoslavia in Chroatia, Bosnia-Herzegovina and Kosovo. The author focuses on the question how the prominent world political figures faced up to these conflicts and how they were engaged in them before the conflicts broke out, throughout them and during their final period and following peace settlement. The aim of this work is to prove that the primitive brutality of these conflicts was to a great extent caused by the reluctant and non-uniform stand of the global political figures.
Klíčová slova: Yugoslavia; Bosnia and Herzegovina; conflict; Croatia; Kosovo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 8. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36096/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: