Možnosti rozvoje cestovního ruchu v EU so zaměřením na udržitelný rozvoj

Název práce: Možnosti rozvoja cestovného ruchu v EU so zameraním na udržateľný rozvoj
Autor(ka) práce: Beraggová, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť možnosti, ktoré by mohli prispieť k rozvoju cestovného ruchu v Európskej únii s ohľadom na trvale udržateľný rozvoj. V prvej časti práce sú charakterizované základné pojmy, ktoré súvisia s problematikou cestovného ruchu. Druhá kapitola poskytuje bližší pohľad na cestovný ruch v štátoch Európskej únie a jeho inštitucionálne zabezpečenie. Trvale udržateľný rozvoj a šetrné formy turizmu sú popísané v tretej časti. Nasledujúca časť charakterizuje projekty Európskej únie súvisiace s cestovným ruchom. V poslednej kapitole sú zachytené konkrétne návrhy, ktorých realizácia by viedla k rozvoju cestovného ruchu.
Klíčová slova: Európska únia; cestovný ruch; šetrné formy cestovného ruchu; trvale udržateľný rozvoj
Název práce: Možnosti rozvoje cestovního ruchu v EU so zaměřením na udržitelný rozvoj
Autor(ka) práce: Beraggová, Katarína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je navrhnout možnosti, které by mohly přispět k rozvoji cestovního ruchu v Evropské unii s ohledem na trvale udržitelný rozvoj. V první části práce jsou charakterizovány základní pojmy, které souvisejí s problematikou cestovního ruchu. Druhá kapitola poskytuje bližší pohled na cestovní ruch ve státech Evropské unie a jeho institucionální zabezpečení. Trvale udržitelný rozvoj a šetrné formy turismu jsou popsány v třetí části. Následující část charakterizuje projekty Evropské unie související s cestovním ruchem. V poslední kapitole jsou zachyceny konkrétní návrhy, jejichž realizace by vedla k rozvoji cestovního ruchu.
Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj; Evropská unie; šetrné formy cestovního ruchu; cestovní ruch
Název práce: Opportunities for tourism development in the EU with a focus on sustainable development
Autor(ka) práce: Beraggová, Katarína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vošta, Milan
Oponenti práce: Kašpar, Václav
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The aim of my Master's thesis is to suggest suitable options that could enhance the development of tourism in the European Union with regard to their contribution to sustainable development. The basic terms and fundamental concepts related to tourism are described in the first chapter. The second chapter provides a closer look at tourism in the countries of the European Union and its institutional arrangements. Sustainable development and environmentally friendly forms of tourism are introduced in the third chapter. The following chapter talks about the EU projects related to tourism. Finally, the last chapter captures specific suggestions which, if implemented, could lead to the development of tourism.
Klíčová slova: European Union; environmentally friendly forms of tourism; sustainable development; tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 7. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33436/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: