Pozice Francie ve středomoří a v severní Africe

Název práce: Pozice Francie ve středomoří a v severní Africe
Autor(ka) práce: Lorková, Aneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nechvátal, Martin
Oponenti práce: Novotná, Yvona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je představit země Maghrebu a na základě historických souvislostí a současných událostí vyjasnit vazby a společné problémy mezi dvěma břehy Středozemního moře. Konkrétně se tak tato práce zabývá vztahy mezi Marokem, Alžírskem, Tuniskem, Mauretánií, Libyí, s jejich bývalou koloniální mocností, Francií. Přestože se Libye v mnohém od zemí Maghrebu odlišuje, nelze na ni v daném regionu nazírat izolovaně, a tak se jí i tato diplomová práce, se zdůrazněním daných rozdílů, zaobírá. Tato práce si rovněž klade za cíl definovat současnou zahraniční politiku Francie vůči jednotlivým zemím Magrebu a nastínit slabiny i silné stránky současné i budoucí spolupráce těchto zemí.
Klíčová slova: Alžírsko; Maroko; Dekolonizace; Libye; Mauretánie; Tunisko; Francie; Kolonizace; Oblast Západní Sahary; Maghreb; Arabské jaro
Název práce: The position of France in the Mediterranean and North Africa
Autor(ka) práce: Lorková, Aneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nechvátal, Martin
Oponenti práce: Novotná, Yvona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to introduce the Maghreb countries and the historical background and current events to clarify the common issues between the two shores of the Mediterranean Sea. Specifically, this thesis introduces the relations between Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Libya with their former colonial power, France. Although Libya differs in many aspects from the other Maghreb countries, it cannot be isolated in the region. Thus this thesis, with the emphasis to the differences, takes Libya also in account. This thesis also aims to define the current foreign policy of France towards the Maghreb countries and outlines the strengths and weaknesses of current and future mutual cooperation.
Klíčová slova: Mauritania; Algeria; decolonisation; colonisation; the Arab spring; Maghreb; Morocco; France; Tunisia; Libya

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 10. 2011
Datum podání práce: 21. 5. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33838/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: