CSR - nejen zelený reporting

Název práce: CSR - nejen zelený reporting
Autor(ka) práce: Trunkát, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Geuss, Erik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je analýza konceptu společenské odpovědnosti firem, tzv. Corporate social responsibility. Práce je primárně zaměřena na analýzu reportingu společenské odpovědnosti na území České republiky, který je v současné době založen na dobrovolném přístupu. Náseldně jsou srovnány zprávy o společenské odpovědnosti firem se standardizací Global Reporting Initiative, které tvoří mezinárodně uznávaný rámec pro reporting společenské odpovědnosti. Primárním cílem Global Reportning Initiative je vytvořit pomocí tzv. G3 směrnice (guidelines) jednotný, ucelený a transparentní pokyn pro reporting společenské odpovědnosti. Z provedených analýz jednotlivých zpráv je dále vytvořeno celkové hodnocení zpráv, na jehož základě následují diplomantova vlastní doporučení pro transparentní reporting společenské odpovědnosti firem.
Klíčová slova: Společenská odpovědnost firem ; Udržitelný rozvoj ; CSR, reporting, GRI
Název práce: CSR - nejen zelený reporting
Autor(ka) práce: Trunkát, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejchodská, Eliška
Oponenti práce: Geuss, Erik
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The topic of this diploma thesis is a Corporate Social Responsibility concept. The thesis is primarily focused on Corporate social responsibility reporting of companies located in the Czech Republic which is nowadays based on voluntary approach. The author compares CSR reports with GRI standards that currently represent respected framework for responsible reporting. The primary aim of GRI with assistance of G3 guidelines is to create unified, compact and transparent directions for GRI reporting. Given to individual reports, an overall assessment is created. Based on such assessment, author's own recommendation for transparent reporting of Corporate Social Responsibility follows.
Klíčová slova: Udržitelný rozvoj ; CSR, reporting, GRI; Společenská odpovědnost firem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Ekonomika a správa životního prostředí
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomiky životního prostředí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2011
Datum podání práce: 21. 9. 2011
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32421/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: