Potenciál apartmánů jako konkurence hotelovému průmyslu v Praze

Název práce: Potenciál apartmánů jako konkurence hotelovému průmyslu v Praze
Autor(ka) práce: Pivná, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je identifikovat produkt apartmán a jeho potenciál v porovnání s hotelovým průmyslem v rámci nabídky ubytování v Praze. Objevuje se zde nový termín, a to "servisovaný apartmán". První část vymezuje teoretická východiska, z nichž nejdůležitějším je kategorizace ubytovacích zařízení, která je následně aplikovaná na praxi a konzultována se zahraničními zkušenostmi. Hlavní část zahrnuje SWOT analýzu obou produktů, jejich cenovou konkurenci a taktéž dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení provedených analýz a podle vývoje poptávky po ubytování v Praze je stanovena prognóza potenciálu vybraného produktu.
Klíčová slova: konkurence; Praha; apartmán; cestovní ruch; hotel
Název práce: Potential of apartments in comparison to hotel industry in Prague
Autor(ka) práce: Pivná, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to identify an apartment product and its potential in comparison to the hotel industry within Prague market of accommodation. Focus is given to a special form of apartments -- serviced apartments. First part examines theoretical features. Important is discussion about the standardization and categorization of apartments on the market of accommodation facilities. This is later consulted with foreign experience. The main part includes SWOT analysis of accommodation products, price comparison and questionnaire. Based on mentioned analysis and evaluation of the development of Prague accommodation demand can be stated potential of this "new" product.
Klíčová slova: apartment; competition; tourism; hotel; Prague

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2011
Datum podání práce: 1. 1. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/31320/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: