Technologie Macromedia Flash a její praktické využití

Název práce: Technologie Macromedia Flash a její praktické využití
Autor(ka) práce: Velička, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Jonák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V oblasti internetu je Macromedia Flash světovým standardem pro tvorbu a distribuci interaktivního a multimediálního obsahu. Touto technologií můžeme vytvářet fascinující internetové prezentace, účinné reklamní kampaně, obchodní aplikace, výukové kurzy, on-line hry či interaktivní video. Flash dnes používá přes jeden milión vývojářů, kteří svými produkty mohou ihned oslovit více než 500 miliónů uživatelů internetu po celém světě. Rozšířenost na velké množství platforem umožňuje Flash aplikace přímo spouštět na osobních i kapesních počítačích s různými operačními systémy nebo mobilních telefonech. Cílem bakalářské práce je tuto technologii představit jak z pozice uživatele, tak z pozice vývojáře. Práce popisuje praktické využití této technologie v oblastech internetových prezentací, her a reklamních bannerů. Poté se zabývá vývojovým prostředím Flashe a popisuje některá specifika práce v tomto programu. Následně stručně popisuje praktický vývoj jedné flashové hry a nakonec přibližuje historický vývoj verzí Flashe a trendy. Přínos této práce spočívá v teoretickém popisu východisek této technologie a v její následné demonstraci na multimediální flashové aplikaci (hře). Tato práce by měla být také přínosem pro všechny se zájmem o tuto oblast a ukázat směr jakým by se měli vydat při komplexním poznávání této technologie.
Klíčová slova: ActionScript; interaktivita; grafika; animace; formát SWF; hry; prezentace; bannery; webové stránky; internetová reklama; Flash
Název práce: Macromedia Flash Technology and Its (Practical) Application
Autor(ka) práce: Velička, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Jonák, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3322/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: