Manažer a jeho motivační role v konkrétní společnosti

Název práce: Manažer a jeho motivační role v konkrétní společnosti
Autor(ka) práce: Kadlecová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Tišlerová, Kamila
Oponenti práce: Hudeček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit, jak se manažeři ve společnosti OVB Allfinanz vypořádávají s motivační rolí -- jak moc si ji uvědomují, využívají ji ve svém styku s podřízenými, a jak sami sebe v této roli hodnotí. Stěžejní výzkumnou metodou je empirické šetření prostřednictvím dotazníků. V případě zjištění jakýkoliv nedostatků v této oblasti, navržení možných opatření.
Klíčová slova: hodnocení výkonu; rozvoj lidských zdrojů; mentoring; motivování; koučování; delegování
Název práce: Manager and its Motivational Role in a Particular Company
Autor(ka) práce: Kadlecová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Tišlerová, Kamila
Oponenti práce: Hudeček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma theses is detection of manager's motivational role in OVB Allfinanz corp. -- their awareness of motivational role, exploitation of motivational role in their work and their self -- evaluation. Questionnaire is fundamental research method. In the case of detection some failure in this area, suggesting potential arrangement.
Klíčová slova: Performance Evaluation; Coaching; Human Resource Development; Delegation; Mentoring; Motivating

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2011
Datum podání práce: 4. 6. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37865/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: