Analýza kojenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie

Název práce: Analýza kojenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie
Autor(ka) práce: Novotná, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ukazatele úmrtnosti dětí v nejnižším věku odrážejí úroveň zdravotní péče a vyspělost země. Nejpoužívanějším ukazatelem v této oblasti je kvocient kojenecké úmrtnosti. Tato práce je zaměřena na zhodnocení vývoje kojenecké, novorozenecké a časné novorozenecké úmrtnosti v zemích Evropské unie v letech 1960-2010 z pohledu časových řad, aplikaci Boxovy-Jenkinsovy metodologie a posouzení vztahu mezi kojeneckou úmrtností a střední délkou života novorozence.
Klíčová slova: kojenecká úmrtnost; vztahy mezi časovými řadami; Box-Jenkins
Název práce: The analysis of infant mortality in the countries of the European union
Autor(ka) práce: Novotná, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Arltová, Markéta
Oponenti práce: Langhamrová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Indicators of child mortality in the lowest age reflect the status of health care and maturity of the country. The most frequent indicator in this area is the infant mortality rate. This thesis is focused on evaluation of development of infant, neonatal and early neonatal rate in the European union between 1960 and 2010 from the perspective of time series, aplication of Box-Jenkins methodology and assessment of the relation between infant mortality rate and life expectancy at birth.
Klíčová slova: Box-Jenkins; infant mortality rate; relations between time series

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2011
Datum podání práce: 1. 6. 2012
Datum obhajoby: 14. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34902/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: