Instituce EU

Název práce: Instituce EU
Autor(ka) práce: Říkovský, Miroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Joklová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá rozborem a popisem činnosti všech důležitých institucí Evropské Unie. Cílem práce není jen fungování institucí popsat, avšak také nabídnout kritický pohled na jejich činnost a nastínit řešení jejich současných problémů. V závěru jde zhodnocení jejich možného vývoje v budoucnosti s přihlédnutím na vstup nových zemí do EU, protože i samotná Unie se stále se vyvíjející útvar.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3323/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: