Nekonvenční dopravní prostředky v pražské městské hromadné dopravě

Název práce: Nekonvenční dopravní prostředky v pražské městské hromadné dopravě
Autor(ka) práce: Chylík, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce mapuje současnou situaci nekonvenčních dopravních prostředků v městské hromadné dopravě v Praze. Součástí je historický exkurz včetně podrobného přehledu a výhled do budoucnosti s návrhy na vylepšení a rozšíření tohoto druhu dopravy. V Praze v současnosti fungují, jakožto zástupci kategorie nekonvenční městské hromadné dopravy, tři lanové dráhy (na Petřín, na Mrázovku a v zoologické zahradě) a pět přívozů (Lahovičky -- Nádraží Modřany, Kotevní -- Císařská louka -- Výtoň, Lihovar -- Veslařský ostrov, V Podbabě -- Podhoří a Sedlec -- Zámky). Všech pět linek přívozů, stejně jako lanová dráha na Petřín, jsou plně začleněny do Pražské integrované dopravy.
Klíčová slova: lanová dráha; přívoz; nekonvenční dopravní prostředek; Praha; městská hromadná doprava
Název práce: Unconventional vehicles in public transportation in Prague
Autor(ka) práce: Chylík, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Oponenti práce: Jirsák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the current situation of unconventional vehicles in public transportation in Prague. It includes historical excursion with a detailed overview and outlook for the future with proposals for improvements and expansion of these means of transport. Representatives of the category of unconventional vehicles in Prague are three cableways (to Petřín, to Mrázovka and in the zoo) and five ferries (Lahovičky - Nádraží Modřany, Kotevní -- Císařská louka -- Výtoň, Lihovar -- Veslařský ostrov, V Podbabě -- Podhoří a Sedlec -- Zámky). All five lines of ferries, as well as a funicular to Petrin, are fully integrated into the metropolitan transportation system.
Klíčová slova: funicular; ferry; unconventional vehicles; cableway; public transportation; Prague

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 5. 2011
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 14. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32218/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: