Kombinovaná přeprava na území ČR v prostředí společnosti Bohemiakombi, spol s r.o

Název práce: Kombinovaná přeprava na území ČR v prostředí společnosti Bohemiakombi, spol s r.o
Autor(ka) práce: Sochor, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Vondrák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci ?Kombinovaná přeprava na území ČR v prostředí společnosti Bohemikombi, spol.s r.o.? charakterizuji kombinovanou přepravu a popisuji její jednotlivé systémy, které jsou dnes využívány ve světě. Dále popisuji vývoj doprovázené kombinované přepravy Ro-La na území ČR. Hlavní cíl práce kladu na představení produktu Bohemia Express operátora Bohemiakombi za účelem ekonomické kalkulace jednotlivých způsobů přepravy i v případě započítání externích nákladů.
Klíčová slova: internalizace externích nákladů; Ro-La; Bohemia Express; Bohemiakombi; kombinovaná přeprava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2007
Datum podání práce: 4. 6. 2007
Datum obhajoby: 18. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5977/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: