The European debt crisis and its consequences in Slovakia and in the Czech Republlic

Název práce: The European debt crisis and its consequences in Slovakia and in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Csanda, Gábor
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master thesis focuses on the European debt crisis. It first studies the development of monetary integration on the continent. It is followed by the detailed analyses of the debt crisis, how it started, what were the triggers, how it unfolded and at what point is it now. It identifies the fundamental issues of the crisis and the reasons of it. Lastly, it analyzes the implications of the crisis in the Czech Republic and Slovakia. The master thesis contains 73 pages, 25 figures or tables and 1 annex.
Klíčová slova: European debt crisis; Consequences of the debt crisis; Sovereign debt crisis; Euro crisis
Název práce: The European debt crisis and its consequences in Slovakia and in the Czech Republlic
Autor(ka) práce: Csanda, Gábor
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práca je zameraná na Európsku dlhovú krízu. Najprv sa zaoberá vývojom monetárnej integrácie na kontinente. Nasledovne detailne analyzuje dlhovú krízu, ako sa začala, čo ju spustilo, ako sa vyvíjala a v akej fáze sa momentálne nachádza. Identifikuje fundamentálne problémy, ktoré spôsobili túto krízu. V závere analyzuje dôsledky dlhovej krízy na Slovensku a v Českej republike. Práca obsahuje 73 strán, 25 tabuliek a 1 prílohu.
Klíčová slova: Európska dlhová kríza; Euro kríza; Dôsledky dlhovej krízy; Dlhová kríza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 13. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34334/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: