Financování základních škol

Název práce: Financování základních škol
Autor(ka) práce: Mertová, Kamila
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Janeček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce hodnotí systém financování základních škol v městské části Praha 10. V úvodní části je seznámení s legislativní úpravou ve školství. Vymezují se zde vztahy škol a systému státní správy a samosprávy. Dále je zde naznačena metoda financování.
Klíčová slova: hospodaření škol v Praze 10; legislativní úprava

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 8. 2006
Datum podání práce: 5. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3324/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: