Iniciativa D.O.S.T. jako radikálně konzervativní výzva současnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Iniciativa D.O.S.T. jako radikálně konzervativní výzva současnosti
Autor práce:
Kříhová, Dominika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rataj, Jan
Osoba oponující práci:
Dlouhý, Miloš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na analýzu iniciativy D.O.S.T., v současnosti jednoho z nejvýznamnějších uskupení české krajní pravice. D.O.S.T. přichází s radikálně konzervativní kritikou současného pojetí a směřování demokracie, přesto se jí podařilo oslovit i vlivné sympatizanty z řad legitimně přijímaných politických stran a významné osobnosti veřejného života. Práce vychází z předpokladu, že hlavním důvodem této skutečnosti je, že iniciativa přesto, že je krajně pravicovým subjektem, upozorňuje i na reálné deficity demokracie. Proto je možné ji vnímat jako výzvu současnosti. Cílem práce je proto tuto výzvu kriticky analyzovat, prostřednictvím zasazení iniciativy D.O.S.T. do všech relevantních souvislostí. Práce se proto zabývá nejprve myšlenkovými a politickými kořeny jejích zakladatelů v krajně pravicovém subjektu Právo a Spravedlnost. Poté analyzuje samotnou iniciativu, její manifest, aktivity, hlavní problematizovaná témata a napojení na další politické síly. V závěru pak uvažuje perspektivy možné geneze nové politické strany vzešlé z iniciativy D.O.S.T.
Klíčová slova:
konzervatismus; Akce D.O.S.T.; krajní pravice; demokracie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Politologie/Politologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Political Sciences
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 10. 2011
Datum podání práce:
20. 5. 2012
Datum obhajoby:
14.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
34175_xkrid09.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
26227_xdlom900.pdf [41,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
34175_rataj.pdf [45,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/34175/podrobnosti