Africký soud pro práva člověka a národů

Název práce: Africký soud pro práva člověka a národů
Autor(ka) práce: Hanzlíčková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o poměrně nové instituci zřízené Africkou unií - Africkému soudu pro práva člověka a národů. Cílem práce je popsat fungování instituce a zmapovat její činnost. První kapitola popisuje dlouhý proces vytváření a schvalování dokumentu, jímž byl Soud založen, a ukazuje, proč ustavení Soudu trvalo tak dlouho. Druhá kapitola se věnuje konkrétním oblastem, jež musela začínající instituce řešit - určení sídla, způsoby financování, proces volby soudců, základní principy, kterými se bude řídit, nebo vztah s Africkou komisí pro práva člověka a národů. Třetí kapitola zakončuje práci popisem procesu projednávání stížností, přehledem kauz, které Soud za dobu své krátké existence řešil, a naznačením sporných bodů práce Soudu, především problematiky individuálních stížností. Speciální pozornost je věnována především prvnímu případu Michelot Yogogombaye v. The Republic of Senegal.
Klíčová slova: lidská práva; mezinárodní soudy; Africký soud pro práva člověka a národů; Africká unie
Název práce: African Court for Human and Peoples' Rights
Autor(ka) práce: Hanzlíčková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with a relatively new institution established by the African Union -- The African Court on Human and Peoples' Rights. The aim of the thesis is to describe the institution's functions and activities. The first chapter describes a long process of creation and approvement of the document establishing the Court, and shows why the set-up of the Court took such a long time. The second chapter focuses on areas which the newly established institution had to solve -- a seat, funding, judge elections, main principles or a relationship with the African Commission on Human and Peoples' Rights. The third chapter concludes with a description of the process of submitting and hearing complaints, the list of cases which the Court settled and the issue of individual submissions. The chapter also mentions the first case of the Court - Michelot Yogogombaye v. The Republic of Senegal.
Klíčová slova: African Court for Human and Peoples' Rights; international courts; human rights; African Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34309/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: