Strategie pro obchodování s měnami

Název práce: Strategie pro obchodování s měnami
Autor(ka) práce: Krpálek, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Žváčková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem mojí práce je vytvoření obchodního algoritmu, jež je schopný profitabilně obchodovat na měnových trzích. Za velmi důležité považuji přesné definování předpokladů, za kterých je systém schopný fungovat, respektive poskytovat věrohodné informace o tržím chování. Teoretická část nám přiblíží, kde v reálném světě vzniká náhodnost těchto systémů, a proč je nutné testování strategie na minulých datech. Dále provedu rešerši technické analýzy a money managementu, který je nepostradatelným prvkem v kontrole rizika strategie. Obchodní přístup bude generovat signály k nákupu a prodeji na libovolném finančním instrumentu. Pro testování vytvořené strategie využiji programovací jazyk Easy Language, jež je nutným předpokladem pro práci s profesionální platformou TradeStation.
Klíčová slova: Money Management; Algoritmické obchodování; Technická analýza
Název práce: Currency Trading Strategies
Autor(ka) práce: Krpálek, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bašta, Milan
Oponenti práce: Žváčková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis is concerned with algorithmic trading on foreign exchange markets. Motivation is to create practical work which will cover basics for my ongoing work. From my perspective it is very important to describe assumptions which are necessary in order to properly understand functionality of automated trading. The initial theoretical part includes essential description of methods and tools for Technical Analysis and Money Management which are used afterwards. Further my aim is to show optimization process that is used by professional traders to achieve better and consistent trading results. Finally all calculations will be processed by the TradeStation trading platform and written in EasyLanguage. The end of my thesis includes complete algorithm, ready for immediate use.
Klíčová slova: Technical Analysis; Algorithmic trading; Money Management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 12. 2011
Datum podání práce: 11. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37505/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: