Rozvojová politika Evropské unie

Název práce: Rozvojová politika Evropské unie
Autor(ka) práce: Ševčíková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němečková, Tereza
Oponenti práce: Horký, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je shrnout aspekty rozvojové pomoci poskytované Evropskou unií jejím bývalým africkým koloniím v širším historickém kontextu. Pomocí charakteristiky jednotlivých smluvních aktů je analyzován posun, který nastal v chápání rozvojové politiky od 50. let tohoto století až do současnosti. Závěrečná část je věnována charakteristice nejpalčivějších problémů současné Afriky a reflexi osobního pohledu na reálné možnosti a efektivitu rozvojové pomoci EU vůči africkým zemím.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 5. 2006
Datum podání práce: 1. 8. 2006
Datum obhajoby: 18. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3326/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: