Dotazníkové šetření kvality života

Název práce: Dotazníkové šetření kvality života
Autor(ka) práce: Šištíková, Markéta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Vild, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této bakalářské práce je popsání vytváření a vyhodnocování dotazníkových šetření, včetně výběru respondentů a přesného formulování dotazníku. Zaměřuje se na oblast marketingu a také na lékařské prostředí, a s tím související dotazníková šetření kvality života pacientů. Snahou je definovat kvalitu života pro účely vytváření dotazníkových šetření. Jsou popsány nejdůležitější dotazníky kvality života pacientů, které jsou rozšířené po celém světě a velmi využívané v dnešní době (dotazník SF-36, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CX24, EG-5D).
Klíčová slova: škály odpovědí; statistické charakteristiky; formulace dotazů; způsoby dotazování; kvalita života; výběrové postupy; pacient; dotazníková šetření
Název práce: Surveys of quality of life
Autor(ka) práce: Šištíková, Markéta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malá, Ivana
Oponenti práce: Vild, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to describe creation and evaluation of surveys, including selection of respondents and accurate formulation of the questionnaire. Thesis is focused on marketing and an medical environment and in relation to the quality of life survey. Endeavor of this thesis is to define quality of life for questionnaires examination creation. There are described the most important questionnaire examination of quality of life, that are known throughout the world and are used nowadays (questionnaire SF-36, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CX24, EG-5D).
Klíčová slova: selection procedures; statistical characteristics; range of responses; questionnaires examination; patient; formulation of question; quality of life; methods of questioning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37076/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: