Metodika hodnocení finančních výkazů a návrh aplikace pro jejich zpracování

Název práce: Metodika hodnocení finančních výkazů a návrh aplikace pro jejich zpracování
Autor(ka) práce: Nápravník, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Klas, Jan
Oponenti práce: Novotný, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Jedním ze způsobů, jak přiblížit lidem ekonomické a účetní pojmy, je populární forma spočívající v sestavení žebříčku firem. Tato bakalářská práce se zabývá popisem problematiky spojené s jeho tvorbou. Důraz je v práci kladen na problematiku návrhu aplikace, která bude data zpracovávat a vyhodnocovat. Tato problematika tvoří nejpodstatnější část dokumentu a zahrnuje témata volby vhodné metodiky návrhu, výběru technologií, za jejichž použití bude aplikace implementována, diskuzi možných variant přenosu dat mezi externím zdrojem dat a databází aplikace, a samotný návrh. Prioritně je přitom dbáno na jednoduchost procesu zpracování dat a nízkou náročnost ovládání pro uživatele. Úkol návrhu aplikace pro zpracování a vyhodnocení dat je v práci zasazen do širšího kontextu dalších částí, které projekt sestavování žebříčku zahrnuje.
Klíčová slova: zpracování; návrh; data; aplikace; analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3327/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: