SEVER VS. JIH EUROZÓNY Z HLEDISKA OCA

Název práce: SEVER VS. JIH EUROZÓNY Z HLEDISKA OCA
Autor(ka) práce: Hlavová, Kristýna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Urban, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce rozděluje členské země eurozóny do dvou skupin, na tzv. státy severu a státy jihu. Tyto dvě části jsou vzájemně porovnávány a hodnoceny z hlediska teorie optimální měnové oblasti. Začátek práce se bude věnovat vysvětlení a definování základních pojmů teorie optimální měnové oblasti a eurozóny. Stěžejním úkolem této práce bude zhodnocení států eurozóny jakožto členů severní a jižní oblasti z hlediska plnění či neplnění parametrů OCA. Na základě získaných údajů bude určeno, která z těchto dvou částí eurozóny více naplňuje podmínky optimální měnové oblasti.
Klíčová slova: kritéria OCA; eurozóna; Optimální měnová oblast; společná měna
Název práce: NORTH VS. SOUTH OF THE EURO AREA IN TERMS OF OCA
Autor(ka) práce: Hlavová, Kristýna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dočkal, Dalibor
Oponenti práce: Urban, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This study divides the eurozone countries into two groups, the first group is "North states" and the second "South states". These two parts are mutually compared and evaluated in terms of the optimum currency area (OCA) theory. The beginning of this work introduces the basic concepts and the history of the OCA theory and the euro area. The theoretical part focuses on the definition and explanation the OCA criteria. The eurozone will be evaluated in terms of fulfillment or non-fulfillment of these criteria. The main aim of this work will be to decide which of these two parts of the euro area to a greater extent fulfills OCA criteria and which of them has a greater potential to become an optimum currency area in the future. The analysis will be based on the available statistical data.
Klíčová slova: euro area; common currency; OCA criteria; Optimum currency area

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 9. 2012
Datum obhajoby: 20. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: