Využití kulturní památky pro výrobu filmových a televizních děl

Název práce: Využití kulturní památky pro výrobu filmových a televizních děl
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a podmínkami využití kulturních památek při tvorbě filmové a televizní tvorby. Práce si dala za cíl detailně popsat proces, kterým prochází kulturní památka při filmovém natáčení. Nejprve se práce věnuje vymezení pojmů jako je kulturní památka nebo lokační manažer, jenž je profesní pozice, která s natáčením na památce úzce souvisí. Práce také zachycuje přístup Národního památkového ústavu k natáčení na jejich objektech. Dále práce popisuje souvislost filmování s cestovním ruchem památky. Praktická část předloží detailní pohled na hrad Točník a jeho způsob využití hradu pro výrobu filmových a televizních děl. Výsledkem této práce je zjištění, že film jako masové médium má potenciál získat pro kulturní památku atraktivitu a další možnosti jejího využití. Veškeré informace k této bakalářské práci byly čerpány z odborných knih, osobních rozhovoru nebo internetových zdrojů.
Klíčová slova: Filmový cestovní ruch; Kulturní památka; Film; Hrad Točník; Lokační manažer
Název práce: Cultural monuments as Locations for Film Production
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Tyslová, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with possibilities and conditions of using cultural monuments as locations for film or television production. Its aim is to describe in detail the process of film making on cultural monuments. First of all it focuses on the definition of terms such as cultural monument or location manager, which is the profession that is closely connected to the film shooting on monuments. The thesis describes how The National Heritage Institute deal with shooting on monuments in their ownership. After that the thesis describes the connection between film production and tourism to monuments. The practical part of this thesis explains in detail how the Točník castle uses film shooting. The text demonstrates that film as a mass medium has the potential to increase the attractiveness of the cultural monument. The thesis uses books, interviews and related websites as the sources of information.
Klíčová slova: Film tourism; Točník Castle; Location manager; Cultural monument; Film

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 3. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: