Financování mateřských škol - případová studie Praha 10

Název práce: Financování mateřských škol - případová studie Praha 10
Autor(ka) práce: Mirtesová, Andrea
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Kubík, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je financování mateřských škol na území České Republiky a to především v městské části Praha 10. Cílem práce je vysvětlit způsoby financování na konkrétní mateřské škole, nacházející se na území Prahy 10, a následně uvést návrh na zlepšení dané mateřské školy.
Klíčová slova: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Praha 10; republikový normativ; fotovoltaický systém; krajský normativ; úřad městské části Praha 10; financování mateřských škol; mateřská škola
Název práce: Nursery school financing - case study Prague 10
Autor(ka) práce: Mirtesová, Andrea
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Urbánek, Václav
Oponenti práce: Kubík, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My Bachelor thesis analyses nursery school financing within the Czech Republic, with emphasis placed on a specific kindergarten located within the Prague 10 district. The aim of my Bachelor thesis is to give an in-depth explanation of the ways in which a concrete nursery school is financed and to draw up a proposal that would make better, more efficient, use of it's finances.
Klíčová slova: photovoltaic system; nursery school; regional normative; Prague 10 city office; Prague 10; nursery school financing; national normative; Ministry of Education

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 20. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33173/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: