Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě

Název práce: Světový fenomén tradičního papírového divadla - možnosti prezentace a popularizace českého loutkářství v ČR a ve světě
Autor(ka) práce: Vedralová, Hana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská , Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této bakalářské práce je popsat historii a současnost divadelní formy papírového divadla, představit festivaly, které se mu věnují a nastínit cesty vzájemného ovlivňování světové tradice papírového divadla a českého loutkářství a možnosti jejich popularizace. Vzhledem k tomu, že česká loutkářská tradice je známá po celém světě a usiluje o zapsání na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO, práce popisuje i platnou legislativu UNESCO, která se nemateriálního dědictví týká.
Klíčová slova: loutky; papírové divadlo; festival; tradice; loutkářství
Název práce: The world phenomenon of traditional paper theatre – the possibilities of presentation and popularization of the Czech puppetery in CZ and in the world
Autor(ka) práce: Vedralová, Hana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malcová, Zuzana
Oponenti práce: Lázňovská , Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Model theatre is much more than a historic toy for children. Due to the absence of photography in the early nineteenth century, it is also an important reflection of the social life of the middleclass and plays a significant role in the documentation of contemporary theatre. Czech tradition of puppetry is famous all over the world and aspires to be registered in the Intangible Cultural Heritage List of UNESCO. This thesis should introduce basic facts about this theatrical genre, present model theatre history and its presence -- world paper festivals and uncover its today importance. Other aim of this thesis is to describe the current legislation of UNESCO in relation to intangible cultural heritage and the possibility of influencing and mutual enriching of Czech puppetry and this world theatrical form -- the paper theatre.
Klíčová slova: traditions; czech puppetry; festivals; model theatre; paper theatre

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 19. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/30918/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: