Projektový controlling

Název práce: Projektový controlling
Autor(ka) práce: Ebr, Pavel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se analyzuje controlling obecně jako celek a popisuje procesy, které v rámci controllingu probíhají. Dále se zabývá vztahem controllingu a managementu a vazbami mezi nimi. Zmiňuje reporting, který s ním souvisí. Více tato práce ale analyzuje projektový controlling, zejména pak na projektový controlling u stavebních projektů, jakožto aplikace této podoby controllingu v praxi.
Klíčová slova: Plán; Projekt; Rozpočet; Management; Controlling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2007
Datum podání práce: 6. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6025/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: