Aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na asijskou krizi v 90. letech 20. století

Název práce: Aplikace rakouské teorie hospodářského cyklu na asijskou krizi v 90. letech 20. století
Autor(ka) práce: Berka, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Czesaný, Slavoj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je ověřit hypotézu, že rakouská teorie hospodářského cyklu dokáže vysvětlit vznik asijské ekonomické krize v 90. letech 20. století. Teoretická část je zaměřená na představení rakouské metodologie a dále pak na vysvětlení rakouské teorie hospodářského cyklu. Praktická část nejprve popisuje pohled mainstreamové ekonomie na problematiku asijské krize společně se záchrannými opatřeními ze strany Mezinárodního měnového fondu. V aplikační sekci praktické části je využita rakouská teorie hospodářského cyklu jako předloha k vysvětlení vzniku ekonomického poklesu jihovýchodních asijských zemí v konfrontaci s reálnými daty. Na základě této analýzy je interpretován závěr potvrzující zkoumanou hypotézu.
Klíčová slova: zahraniční kapitál; úvěrová expanze; hospodářský cyklus
Název práce: Application of the Austrian business cycle theory on the Asian crisis in the 90s of 20th century
Autor(ka) práce: Berka, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pfeifer, Lukáš
Oponenti práce: Czesaný, Slavoj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to verify the hypothesis that the Austrian business cycle theory can explain the emergence of Asian economic crisis in the 90s of 20th century. The theoretical part is focused on presenting the Austrian methodology and also the Austrian business cycle theory. The practical part describes the view of mainstream economics on the issue of the Asian economic crisis, together with the emergency measures by the International Monetary Fund. In application section of the practical part, the Austrian business cycle theory is used as a model that can explain the emergence of an economic decline in Southeast Asian countries in comparison to real data. A conclusion confirming the investigated hypothesis is interpreted based on this analysis.
Klíčová slova: business cycle; credit expansion; foreign capital

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra institucionální ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2012
Datum podání práce: 5. 6. 2012
Datum obhajoby: 22. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36550/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: