Srovnání webových stránek českých vysokých škol

Název práce: Srovnání webových stránek českých vysokých škol
Autor(ka) práce: Široká, Lenka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Toman, Prokop
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem práce je srovnání webových stránek českých vysokých škol. Její hlavní část tvoří jednotlivé analýzy a konečné srovnání oficiálních stránek dvou předních českých vysokých škol. Srovnání je prováděno na základě tří základních kritérií, z nichž jedno má ještě další tři kategorie. Daná kritéria jsou doplněna o váhy, které vyjadřují jejich důležitost. Nejsou porovnávány technické aspekty stránek, analýza je zaměřena na běžného uživatele a jeho základní požadavky. U nalezených nedostatků je popsán návrh na jejich řešení. V samotném závěru je provedeno testování na třech skupinách uživatelů. Ti jsou vybráni tak, aby představovali co nejreprezentativnější vzorek všech možných návštěvníků stránek vysokých škol.
Klíčová slova: uživatel; kritéria; webová stránka; web; Internet; ČVUT; VŠE
Název práce: Comparison of the czech universities' websites
Autor(ka) práce: Široká, Lenka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Toman, Prokop
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 7. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3329/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: