Výběr vhodného produktu společnosti CHARTIS EUROPE S.A. pomocí vícekriteriálního rozhodování

Název práce: A selecting of a suitable CHARTIS EUROPE S.A. product by using multi criteria decision making
Autor(ka) práce: Jirousková, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šindelářová, Irena
Oponenti práce: Kořenář, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis addresses the question of whether it is good to insure as a young man who pays very small amount or interest to the insurance when a person goes into retirement and when the injury heals worse and longer. The target of this thesis is to determine which insurance product from CHARTIS EUROPE S.A. is advantageous for young and for old person. I solve this issue in the practical part of this thesis by using multi-criteria decision making.
Klíčová slova: payout; accident insurance; multi-criteria decision making
Název práce: Výběr vhodného produktu společnosti CHARTIS EUROPE S.A. pomocí vícekriteriálního rozhodování
Autor(ka) práce: Jirousková, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šindelářová, Irena
Oponenti práce: Kořenář, Václav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V této bakalářské práci se řeší otázka, zda je dobré se pojistit jako mladý člověk, který za pojištění skoro nic nezaplatí nebo se o pojištění zajímat až ve chvíli, kdy jde člověk do důchodu a je ve věku, kdy všechny léčby trvají déle. Cílem této práce je zjistit, který pojistný produkt od společnosti CHARTIS EUROPE S.A. je nejvýhodnější pro mladou a pro starou osobu. Tento problém budu řešit v praktické části této práce za pomoci vícekriteriálního hodnocení variant.
Klíčová slova: pojistné plnění; úrazové pojištění; vícekriteriální hodnocení variant

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 20. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36327/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: