Analýza vzájemného vztahu zadluženosti a rentability vlastního kapitálu

Název práce: Analýza vzájemného vztahu zadluženosti a rentability vlastního kapitálu
Autor(ka) práce: Kučerová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Ducheček, František
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce zkoumá závislost zadluženosti a rentability vlastního kapitálu podniku a faktory, které na ně působí. Věnuje se zkoumání optimální kapitálové struktury, průměrným nákladům, zlatým bilančním pravidlům, finanční páce. Zkoumá důvody zadlužování a jednotlivé zdroje financování podniku, hodnotí výhody a nevýhody zdrojů a jejich cenu, popisuje vliv různých způsobů financování a jejich nákladů na rentabilitu vlastního kapitálu.
Klíčová slova: rentabilita; zadluženost; zdroje financování; finanční řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2007
Datum podání práce: 6. 6. 2007
Datum obhajoby: 22. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6036/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: