Podstata, závěry a implikace bankovních stress testů EU a MMF

Název práce: Podstata, závěry a implikace bankovních stress testů EU a MMF
Autor(ka) práce: Benešová, Eliška
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dobrovolný, Marek
Oponenti práce: Matejašák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou zátěžových testů jako jednoho z klíčových nástrojů k posuzování finanční stability. Popisuje a porovnává, jak se testy sestavují podle MMF a EU. Zároveň se soustředí na testy EU z roku 2009, 2010 a 2011, které byly předmětem velké kritiky, a popisuje příčiny, které k této situaci vedly. Dále se práce zabývá reakcí finančních trhů na zveřejněné výsledky.
Klíčová slova: EU; MMF; finanční stabilita; stress testy
Název práce: Methodology, conclusions and implications of bank stress tests of the EU and the IMF
Autor(ka) práce: Benešová, Eliška
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dobrovolný, Marek
Oponenti práce: Matejašák, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about stress testing of banking system, which is one of the most important tools used for assessing financial stability. Two international institutions, IMF and EU, run stress tests and this thesis describes and contrasts both methods of these institutions. Besides it points out EU-wide stress testing exercise form years 2009, 2011 and 2011 that were criticized for insufficient severity. In addition, thesis describes how financial markets reacted to the results.
Klíčová slova: IMF; EU; financial stability; stress tests

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 8. 2012
Datum obhajoby: 21. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33845/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: