Oddlužení jako způsob řešení úpadku

Název práce: Discharge of debts as a method of resolving insolvency
Autor(ka) práce: Minaříková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Valenta, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Bachelor's thesis deals with the discharge of debts of a natural person which is governed by the Act No.182/2006 Coll., on Insolvency and Methods of Resolution (the Insolvency Act) and that came into force on January 1st 2008. The aim of this thesis is to provide a fundamental analysis of this non-eliminative method of resolving insolvency and the underlying issues are illustrated by the rulings of the high courts and the Supreme Court of the Czech Republic. The last chapter is devoted to the collective debt relief of the husband and wife, whose bankruptcy estate belongs to community property; this issue is practically created by the practice of the insolvency courts, because the Insolvency Act does not introduce it.
Klíčová slova: community property; debtor; insolvency proceeding; methods of resolution; insolvency act; discharge of debts; debt relief; debts
Název práce: Oddlužení jako způsob řešení úpadku
Autor(ka) práce: Minaříková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Moravec, Tomáš
Oponenti práce: Valenta, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá oddlužením fyzických osob, které je upraveno v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jenž nabyl účinnosti 1. 1. 2008. Účelem práce je poskytnout základní analýzu tohoto nelikvidačního způsobu řešení úpadku, jehož zásadní problematika je prezentována na judikatuře vrchních soudů a Nejvyššího soudu ČR. Poslední kapitola je věnována společnému oddlužení manželů, které je prakticky vytvářeno až na základě rozhodovací praxe soudů, jelikož insolvenční zákon tento institut neupravuje.
Klíčová slova: SJM; insolvenční zákon; úpadek; oddlužení; insolvence; zákon o úpadku; společné oddlužení manželů; řešení úpadku; insolvenční řízení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2011
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 21. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32946/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: