Controlling v Bohušovické mlékárně, a.s

Název práce: Controlling v Bohušovické mlékárně, a.s
Autor(ka) práce: Kozelková, Šárka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sotonová, Hana
Oponenti práce: Slapnička, Drahomír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je hloubková analýza stávajícího výrobního programu Bohušovické mlékárny, a.s., přičemž na základě získaných závěrů budou dále navrhnuta taková opatření, která by měla zlepšit postavení mlékárny na trhu. Tato analýza si klade za úkol nejen zmapovat současný stav, ale na na základě dosavadního průběhu v určitém časovém horizontu a relevantních prognóz, i dále nastínit budoucí předpokládaný vývoj.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2007
Datum podání práce: 6. 6. 2007
Datum obhajoby: 10. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6039/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: