Srovnání web stránek vybraných logistických společností

Název práce: Srovnání web stránek vybraných logistických společností
Autor(ka) práce: Tománek, Martin
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Toman, Prokop
Oponenti práce: Bébr, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vytvoření metodiky pro komplexní zhodnocení web stránek v oblasti použitelnosti webu, přístupnosti webu, viditelnosti webu, informační hodnoty a kreativity a grafického designu. Aplikace vytvořené metodiky na tři společnosti působící na logistickém odvětví v České republice, jejich vzájemné zhodnocení a vytvoření doporučení pro zkvalitnění jejich web stránek.
Klíčová slova: web; hodnocení; viditelnost; přístupnost; použitelnost

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3330/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: