Finanční analýza - porovnání zemědělských společností

Název práce: Finanční analýza - porovnání zemědělských společností
Autor(ka) práce: Zápotočná, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou dvou společností, kterými jsou Zemědělská společnost Šmolovy a.s. a Zemědělská akciová společnost Lípa. Práce se dělí na dvě hlavní části. V první části, metodické, jsou popsány a vysvětleny jednotlivé ukazatele finanční analýzy. Ve druhé části, praktické, jsou ukazatele použity na konkrétní data společností a zjištěné výsledky jsou následně interpretovány. Tato část dále obsahuje stručné popisy společností a porovnání zjištěných hodnot finanční analýzy mezi společnostmi.
Klíčová slova: bankrotní model; absolutní a poměrové ukazatele; zemědělství; finanční analýza; bonitní model; Zemědělská akciová společnost Lípa; Zemědělská společnost Šmolovy a.s.
Název práce: Financial analysis - comparison of two agricultural companies
Autor(ka) práce: Zápotočná, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses two companies, which are Zemědělská společnost Šmolovy a.s. and Zemědělská akciová společnost Lípa. The thesis is divided into two main parts. In the first part, methodical, are defined and explained selected indicators of financial analysis. These indicators are applied to financial data of companies and results are interpreted in the second practical part. This part also contains brief descriptions of companies and comparison between the detected values of these companies.
Klíčová slova: bankruptcy model; agriculture; financial analysis; solvency model; absolute and ratio indicators; Zemědělská akciová společnost Lípa; Zemědělská společnost Šmolovy a.s.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 1. 2012
Datum podání práce: 9. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35584/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: