Distribuce filmů přes internet

Název práce: Distribuce filmů přes internet
Autor(ka) práce: Halbich, Jaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Moje práce se zabývá formami distribuce filmu. Analyzuje distribuci v českém prostředí a porovnává jí se světovým standardem. Hlavní důraz je kladen na distribuci filmu pomocí internetu, ale zmíněny jsou i ostatní alternativy. Práce se dotýká i historie filmu a internetu. Pozornost je také věnována autorskému zákonu. Cílem práce je zhodnocení stávající situace a možný budoucí vývoj filmové distribuce, dále pak srovnání nabídky online služeb v ČR a ve světě.
Klíčová slova: Video On Demand; On-line; Film ; Kino; Internet; Distribuce
Název práce: Movie distribution via internet
Autor(ka) práce: Halbich, Jaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My thesis looks into the ways of movie distribution. Analyzes distribution in Czech conditions and compares the distribution with world's standard. Main accent is put on distribution via internet, but other possibilities are mentioned as well. Thesis mentions history of movie and internet. It focuses on copyright as well. Object of my thesis is to evaluate current situation and possible future progress of movie distribution, also comparison of offered online services between Czech Republic and the World.
Klíčová slova: Video On Demand; Cinema; On-line; Internet; Distribution; Movie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 25. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35215/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: