Autentizační metody - biometrie

Název práce: Autentizační metody - biometrie
Autor(ka) práce: Šlambor, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doucek, Petr
Oponenti práce: Bébr, Richard
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce sleduje a hodnotí různé metody autentizace. V práci je většina biometrických technologií uplatňovaných v současnosti. Sleduje biometrické technologie od svého počátku až po výhled do budoucnosti. Dále práce zahrnuje testování biometrických technologií podle vlastností jimiž disponují. V rámci testování biometrických technologií se objevuje multifaktorová analýza, která napomáhá určit podle přiřazených vah preferované biometrické technologie.
Klíčová slova: biometrický znak; biometrický systém; biometrické technologie; biometrie; verifikace; identifikace; autentizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2006
Datum podání práce: 1. 3. 2006
Datum obhajoby: 6. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3332/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: