Koeficient velikosti obcí u daně z nemovitostí a jeho uplatnění v místní daňové politice

Název práce: Koeficient velikosti obcí u daně z nemovitostí a jeho uplatnění v místní daňové politice
Autor(ka) práce: Hájek, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slavíková, Květa
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce přináší průzkum v oblasti koeficientu velikosti obce u daně z nemovitostí i daně z nemovitosti samotné. Hlavním cílem práce je zjištění, zda obce koeficient závaznou vyhláškou zvyšují či snižují a jaký dopad do rozpočtu zvýšení koeficientu má. Dále je zkoumána politická průchodnost zvyšování koeficientu a pozice daně z nemovitosti v obecních rozpočtech, v souvislosti s možným přechodem k hodnotovému systému u daně z nemovitostí.
Klíčová slova: obce; koeficient velikosti obce; Daň z nemovitostí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance - daně a finanční kontrola
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 6. 2007
Datum podání práce: 8. 6. 2007
Datum obhajoby: 26. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: