LISP - oddělení lokátoru a identifikátoru uzlu sítě

Název práce: LISP - oddělení lokátoru a identifikátoru uzlu sítě
Autor(ka) práce: Šubrt, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Matuška, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této práce je podrobný popis vlastností a funkcionality síťového protokolu LISP (Locator/ID Separation Protocol), jeho možné využití v síťové infrastruktuře a popis požadavků, potřebných pro jeho úspěšné zavedení. Práce se dále zabývá nastavením jednotlivých modulů pro podporu tohoto síťového protokolu na operačním systému FreeBSD. Především se jedná o open-source projekt OpenLISP, který má plně integrovánu podporu pro zapouzdření a rozpouzdření datagramů a obsahuje také implementaci mapovací databáze. Pro přihlášení k mapovacímu serveru je použita OpenLISP Control Plane implementace od třetí strany z důvodu neimplementace této funkcionality v rámci OpenLISP. Takto nakonfigurovaná stanice je posléze připojena do zkušební experimentální sítě, provozované společností Cisco Systems a v rámci této sítě je otestována dostupnost testovací stanice z jiných stanic v experimentální síti a také dostupnost této stanice z internetu. Práce vychází z návrhu implementace tohoto protokolu a jeho jednotlivých části uváděných na stránkách Internet Engineering Task Force organizace. Funkcionalita protokolu, popisovaná v této práci, je platná k březnu 2012.
Klíčová slova: LOC/ID Separation; Identifikátor; ITR; PITR; ETR; EID; LISP; Control Plane; OpenLISP; Lokátor; EID-to-RLOC; FreeBSD; PETR; Oddělení; Protokol
Název práce: LISP - The separation of network node's locator and identifier
Autor(ka) práce: Šubrt, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Luboš
Oponenti práce: Matuška, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this paper is to describe the features and functionality of LISP protocol (Locator / ID Separation Protocol), its possible use in the network infrastructure and description of the requirements necessary for its successful implementation. Part of this thesis is also the setting of modules to support the network protocol on FreeBSD and then connecting the station to the experimental network, operated by Cisco Systems. The reachability of the test station in the experimental network is verified by station within the network and by server from the internet. LISP implementation on FreeBSD is called OpenLISP and has fully integrated support for encapsulation and decapsulation of datagrams. It also includes the implementation of the mapping cache and mapping database. For connection to Map Server is used OpenLISP Control Plane implementation by Guruprasad K. Rao and LIP6. The paper is based on the draft implementation of this protocol and its individual parts placed on the website of the Internet Engineering Task Force organization. The functionality of the protocol, described in this paper, is valid by March 2012.
Klíčová slova: Locator; LISP; LOC/ID Separation; EID; ETR; PETR; Protocol; Separation; ITR; PITR; OpenLISP; Identifier; Control Plane; FreeBSD; EID-to-RLOC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34296/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: