Vývoj aplikací pro platformu Android 3.0

Název práce: Vývoj aplikací pro platformu Android 3.0
Autor(ka) práce: Švimberský, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je seznámit čtenáře s novými možnostmi operačního systému Android 3.0 a Android API 11 z hlediska vývoje aplikací pro tento systém. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje stručnému představení operačního systému Android a jeho architektuře. Druhá popisuje základní třídy a koncepty programování pro tento systém, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení této práce a zároveň je i nezbytná pro naprogramování těch nejjednodušších aplikací. Třetí kapitola představuje přínosy Android verze 3.0 a Android API 11 a to hlavně z pohledu vývojáře. Zároveň poskytuje návod a ukázky kódu, jak s těmito novými prvky pracovat. Poslední kapitola demonstruje vývoj praktické aplikace nazvané GPS plánovač. Nejprve se věnuje zadání aplikace, poté analýze grafického uživatelského rozhraní a definici struktury aplikace (rozdělení do aktivit, fragmentů a ostatních tříd). Nakonec jsou popsány ukázky některých metod a tříd aplikace.
Klíčová slova: GPS plánovač; programování pro Android; Google Android; Android 3.0; Android API 11
Název práce: Development of applications for Android 3.0
Autor(ka) práce: Švimberský, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Pecinovský, Rudolf
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on new development features of Android 3.0 and Android API 11. The whole paper is divided into several chapters. The first chapter briefly pursues what Android is and what is its architecture. The second chapter describes basics of programming for Android necessary for understanding this thesis and also necessary for development of the most basic applications. The third one presents new features of Android 3.0 and Android API 11 from the developer point of view. Also there are many code-samples about how to work with these features. The final chapter demonstrates development of practical application named GPS planner. The chapter consists of application's description, graphical user interface analysis, definition of application's structure and code-samples of the GPS planner.
Klíčová slova: GPS planner; development for Android; Android 3.0; Android API 11; Google Android

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33272/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: