Problém Arktidy v současných mezinárodních vztazích

Název práce: Problém Arktidy v současných mezinárodních vztazích
Autor(ka) práce: Frýbová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Tůmová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problémem Arktidy v současných mezinárodních vztazích. Nejprve jsou teoreticky vymezeny základní pojmy jako je Arktida a mezinárodní režim, dále je popsán konkrétní mezinárodní režim Arktidy, jeho historický vývoj a srovnání s mezinárodním režimem Antarktidy. V závěru jsou v práci popsány deklarace jednotlivých arktických států, kde jsou zakotveny budoucí zájmy těchto států v oblasti Arktidy.
Klíčová slova: mezinárodní režim; Arktida; Arktická rada
Název práce: The issue of the Arctic in contemporary international relations
Autor(ka) práce: Frýbová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kochan, Jan
Oponenti práce: Tůmová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis deals with the issue of the Arctic in contemporary international relations. First, there are described theoretical definitions of basic terms like Arctic and international regime , then the intrnational regime of the Arctic with its history and its comparism to the regime of Antarctic.In conclusion there are described declarations of Arctic states and their interests in the Arctic.
Klíčová slova: Arctic council; Arctic; international regime

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2011
Datum podání práce: 30. 12. 2011
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/32950/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: