Mobilita pracovní síly ve vybraných evropských zemích

Název práce: Mobilita pracovní síly ve vybraných evropských zemích
Autor(ka) práce: Nepomucký, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Kačerová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce "Mobilita pracovní síly ve vybraných evropských zemích" je Analýza vývojových trendů mobility pracovní síly a jejích determinantů ve třech zemích Evropské unie, jmenovitě České republiky, Německa a Rakouska. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů migrace, důsledkům migrace a legislativnímu vývoji volného pohybu pracovních sil na území Evropské unie. Praktická část je zaměřena na mobilitu pracovní síly na území České republiky, Německa a Rakouska. Analyzovány jsou migrační toky, intenzita migrace,migrační potenciál obyvatel, demografické složení migrantů, rozdíly mezinárodní mobility pracovní síly a mobility uvnitř jednotlivých států. Dále se práce věnuje shrnutí migračních trendů v letech 2000 - 2010 a zhodnocení úspěšnosti evropských legislativních opatření, týkajících se mobility pracovní síly. Závěrem lze sumarizovat, že souhrnná migrační politika EU je plná nešťastných paradoxů. Na jedné straně se velmi podporuje pracovní migrace na území členských států EU, která však nevykazuje zlepšení. Na straně druhé je pak snaha o naprostou izolaci Evropy od zbytku světa, která naopak velmi efektivně snižuje příliv imigrantů a tím dále oslabuje migrační potenciál pracovní síly v zemích Evropské unie.
Klíčová slova: sila; pracovni; mobilita
Název práce: Labour mobility in the Europe union
Autor(ka) práce: Nepomucký, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Miskolczi, Martina
Oponenti práce: Kačerová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The objective of the thesis "Labour mobility in selected European countries" is to analyze development trends of labour mobility and its determinants in 5 countries of the European union. Theoretical part deals with definitions of mobility which are necessary to comprehend analysis. Also includes consequences of labour mobility and process of legislative transformations, that had changed free labour mobility in the EU. Practical part deals with comparison of international labour mobility and labour mobility inside each country. Thesis also includes analysis of labour mobility trends from 2000 to 2010 and target analysis of European legislative changes. The counclusion of this thesis is that Europe union policy is filled with unfortunate paradoxes. On the one hand, there is very supportive policy of labor migration in the EU Member States, which does not show any improvement. On the other hand, there is the pursuit of complete isolation from the rest of the world, which in fact very effectively reduces the influx of immigrants and thus further weakens the potential of labor migration in the European Union.
Klíčová slova: mobility; labour; europe

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 5. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 22. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37680/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: