Využití internetu pro komunikaci občana s úřadem

Název práce: Využití internetu pro komunikaci občana s úřadem
Autor(ka) práce: Felcmanová, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubešová, Vlasta
Oponenti práce: Pavlíček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Rozvoj, rozšíření a způsob využití IS/ICT ovlivňují celou naši společnost. V diplomové práci jsou shrnuty aspekty, které ovlivňují tvorbu internetových prezentací a portálů s autorizovaným přístupem pro veřejnou správu. Teoretické poznatky jsou aplikovány na příkladu města Ostravy.
Klíčová slova: internetový portál s autorizovaným přístupem; internetová prezentace; připojení k internetu; e-government; vřejná správa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2006
Datum podání práce: 1. 6. 2006
Datum obhajoby: 11. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3334/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: