CDO jako druh sekuritizace

Název práce: CDO jako druh sekuritizace
Autor(ka) práce: Bogun, Alona
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Dvořák, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vymezení CDO jako samostatného druhu sekuritizace a porovanání se sekuritizaci tradiční. Vymezení základních parametrů (kreditní struktura, účel vytvoření, struktura tranší, podkladová aktiva), které charakterizují CDO a systematizace CDO dle uvedených parametrů. Vysvětlení specifik vybraných struktur (Cash Flow, Market Value, Syntetická CDO) a rizik s nimi spojených. Popis kolaterálu a specifik struktury Structured Finance CDO.
Klíčová slova: investiční bankovnictví; řízení rizik; credit default swap; kreditní deriváty; ABS; Sekuritizace; CDO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 5. 2006
Datum podání práce: 24. 5. 2006
Datum obhajoby: 15. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3057/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: