Filmová a televizní produkce a distribuce v ČR po roce 1989: společnosti Frmol, s. r. o. a Armada Films, s. r. o

Název práce: Filmová a televizní produkce a distribuce v ČR po roce 1989: společnosti Frmol, s. r. o. a Armada Films, s. r. o
Autor(ka) práce: Šaman, Matěj
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce pojednává o filmovém a televizním trhu v České republice po roce 1989. Zaměřuje se na popis a význam produkčních společností a následně přibližuje dění na poli distribuce audiovizuálních děl. Rovněž se věnuje televizním společnostem z hlediska produkce a koprodukce českých filmů. V praktické části pak formou rozhovorů mapuje dvě odlišné produkční společnosti a srovnává jejich přístup k práci. Závěrem pak na základě dalšího rozhovoru analyzuje možnosti, které se naskýtají nově vzniklým produkčním společnostem v již tak konkurenčním prostředí.
Klíčová slova: Distribuce; Produkce; Audiovizuální tvorba
Název práce: Film and television production and distribution in the CR after 1989 – Companies Frmol, Ltd. and Armada Films, Ltd
Autor(ka) práce: Šaman, Matěj
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Riedlbauch, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis discusses the film and television market in the Czech Republic after 1989. It focuses on the description and the importance of production companies and then describes the situation on the field of distribution audiovisual works. It also deals with television companies in terms of production and co-production of Czech films. In the practical part it maps two different production companies and compares their approach to work, using the interviews. In conclusion, then, on the basis of further interview analyzes the possibilities that are available for newly established production companies in an already competitive environment.
Klíčová slova: Production; Audiovisual production; Distribution

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36367/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: