Microsoft Dynamics Nav jeho implementace, funkcionalita a realizace procesů

Název práce: Microsoft Dynamics Nav jeho implementace, funkcionalita a realizace procesů
Autor(ka) práce: Hrbková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Vulterin, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s podnikovým informačním systémem Microsoft Dynamics NAV od společnosti Microsoft. V úvodní části práce je představen tento ERP systém z obecného pohledu. Je představena jeho architektura, moduly, novinky ve verzi Microsoft Dynamics NAV 2009. Dále jsou stručně představeny produkty z řady Microsoft Dynamics, mezi které Microsoft Dynamics NAV patří a konkurence těchto ERP produktů na českém trhu. Praktická část práce je věnována funkcionalitě systému, implementaci a realizaci procesů ve vybraném podniku. Průběh implementace je popsán jak ve vybraném podniku, tak z obecného hlediska. Především jsou nastíněny otázky ohledně rizik implementačního projektu. Funkcionality a procesy jsou slovně popsány a jejich řešení je prakticky prezentováno v Microsoft Dynamics NAV.
Klíčová slova: implementace; ERP; Microsoft Dynamics NAV; funkcionalita; proces
Název práce: Microsoft Dynamics Nav implementation, functionality and the implementation of processes
Autor(ka) práce: Hrbková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Vulterin, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis informs the reader about Microsoft Dynamics NAV the company information system from Microsoft. In the introductory part of this work the ERP system is introduced from a general perspective. The architecture, modules and updates of Microsoft Dynamics NAV 2009 version are introduced. There is also a brief presentation of products from the Microsoft Dynamics series among which Microsoft Dynamics NAV belongs and of the competition of these ERP products on the Czech market. The practical part is devoted to the functionality of the system, the implementation and the implementation of processes in a selected company. The course of implementation is described both in the selected company and from a general point of view. Outlined are, in particular, questions regarding the risks of implementation of the project. The functions and processes are described in written form and their solution is practically presented in Microsoft Dynamics NAV
Klíčová slova: process; functionality; implementation; ERP; Microsoft Dynamics NAV

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 28. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35932/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: