Analýza a návrh podnikového IS na bázi Microsoft SharePoint Server 2010

Název práce: Analýza a návrh podnikového IS na bázi Microsoft SharePoint Server 2010
Autor(ka) práce: Malý, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Paleček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat činnosti probíhající ve fázi analýzy a návrhu podnikového in-formačního systému na bázi MS SharePoint 2010 a jejich vzájemnou interakci v kontextu podnikového prostředí. Na základě této analýzy specifikovat jednotlivé kroky analýzy a návrhu a jejich aplikaci ukázat na praktickém příkladu nasazení MS SharePoint 2010 ve firmě Algotech, s. r. o. Teoretická část práce se zabývá kategorizací produktu v rámci pod-nikové informatiky, analýzou jeho postavení na trhu, obchodními podmínkami užívání produktu, funkcionalitou technologie a analýzou jednotlivých složek analýzy a návrhu podnikového informačního systému realizovaného na platformě MS SharePoint 2010. Praktická část je pak aplikací nabytých znalostí v reálném prostředí implementace produktu.
Klíčová slova: SharePoint 2010; analýza a návrh; portál; správa podnikového obsahu
Název práce: Analysis and design of enterprise IS based on Microsoft SharePoint Server 2010
Autor(ka) práce: Malý, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pour, Jan
Oponenti práce: Paleček, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the activities taking place during the analysis and design phase of the enterprise information system based on the MS SharePoint 2010, and their interaction in the context of the corporate environment. The next goal is to show the practical application of theoretical concepts on a real example of deployment in Agotech,s. r. o. The theoretical part deals with the categorization of the product within the business informatics, analysis of its market position, product terms and conditions of use, product's functionality and the analysis of individual components of the analysis and design phase. The practical part is the application of acquired knowledge in a real product implementation.
Klíčová slova: portal; enterprise content management; analysis and design; SharePoint 2010

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 28. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34995/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: