Ropa a měnový kurz vyspělých zemí importujících ropu

Název práce: Ropa a měnový kurz vyspělých zemí importujících ropu
Autor(ka) práce: Skoupil, Lubomír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Korbel, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se z teoretického a praktického hlediska zabývá vztahem mezi cenami ropy a měnovými kurzy vyspělých zemí, které tuto důležitou surovinu importují. Nejprve je zjištěn charakter závislosti směnných relací a cen ropy, navazuje popis a ověření modelů vztahu mezi směnnými relacemi a měnovými kurzy. Další text se soustředí na modely analyzující přímo závislost mezi cenami ropy a měnovými kurzy. Práci uzavírá diskuse o dalších možných mezičláncích v tomto vztahu.
Klíčová slova: měnová politika; měnová krize; směnné relace; ropa; měnový kurz
Název práce: Oil and Exchange Rates of Developed Countries Importing Oil
Autor(ka) práce: Skoupil, Lubomír
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Oponenti práce: Korbel, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis looks from theoretical and practical point of view at the relation between the price of oil and exchange rates of developed countries importing this vital resource. First, the character of the dependence between terms of trade and exchange rates is analyzed, followed by a description and verification of models of relationship between the terms of trade and exchange rates. Subsequent text is focused on another models, which analyze directly the connection between oil prices and exchange rates. The thesis ends with a discussion on other possible connecting links in this relation.
Klíčová slova: Monetary policy; Exchange Rate; Currency Crisis; Terms of Trade; Oil

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2011
Datum podání práce: 30. 1. 2012
Datum obhajoby: 27. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33149/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: