Migrácia v Európskej únii po východnom rozšírení

Název práce: Migrácia v Európskej únii po východnom rozšírení
Autor(ka) práce: Hafiňáková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Oponenti práce:
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zaoberá zmenami na trhoch práce členských krajín Európskej únie po rozšírení zo dňa 1. mája 2004. Skúma, ako sa zmenia migračné toky keď sa otvoria trhy práce pôvodných členských zemí. Sleduje hlavne pohyb pracovnej sily zo Slovenska a na Slovensko, obľúbené krajiny migrácie a obľúbené pracovné pozície. Takisto analyzuje profil migranta a migráciu kvalifikovanej pracovnej sily.
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2007

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: